Namin grig hts

2009 episode of the lover harold pinter pdf U. This page was last edited on 3 April 2015, at 18:41. Le prime rappresentazioni delle...

2009 episode of the lover harold pinter pdf U. This page was last edited on 3 April 2015, at 18:41.

Le prime rappresentazioni delle opere di Harold Pinter furono massacrate dai critici. Ad eccezione di Harold Hobson, scrissero tutti che era un autore eccentrico, inaccettabile, incomprensibile, che non aveva nulla da dire. Oggi forse è l’autore più rappresentato al mondo ma, come dice egli stesso, «Adesso sono diventato comprensibile, accettabile, eppure le mie commedie sono sempre le stesse di allora. Non ho cambiato una sola battuta!

Pubblicò da giovane alcune poesie e iniziò a recitare in teatro col nome d’arte di David Baron. Di solito cominciano con una situazione apparentemente innocente che diventa assurda e minacciosa poiché gli attori si comportano in modo inspiegabile sia per il pubblico che, a volte, per gli altri personaggi. Questo stile ha ispirato l’aggettivo “Pinteresque”. I suoi lavori più recenti tendono ad essere più brevi e di argomento più politico, apparendo spesso come allegorie dell’oppressione.

Miller, per sostenerlo, lasciò l’ambasciata insieme a lui. Pinter fu dichiaratamente critico sulla guerra in Iraq e definì il presidente degli Stati Uniti Bush un “assassino di massa” e Blair un “idiota”. I due, tuttavia, ritornarono amici la stagione successiva. 10 lavori teatrali e alcune riduzioni cinematografiche. Questa pagina è stata modificata per l’ultima volta il 5 dic 2017 alle 10:52. David Baron” als acteur bij verschillende groepen en bij de radio. Tussen de engagementen door verdiende hij de kost als kelner, bordenwasser en verkoper, terwijl hij tegelijk zijn acteursopleiding voortzette aan de “Central School of Speech and Drama”.

In het vroege werk van Pinter was een aantal opvallende kenmerken te bespeuren. De handeling speelt zich steeds af in een gesloten ruimte, meestal een kamer, en de personen worden in hun veiligheid bedreigd door onverklaarbare vijandigheden van een buitenstaander. Dreiging is altijd een belangrijk motief in Pinters werk gebleven, zij het dat in zijn latere stukken de dreiging minder expliciet vanuit de buitenwereld afkomstig is, maar meer uit een geheimzinnige interactie tussen de personages ontstaat. Hun dialogen dragen de kenmerken van alledaags taalgebruik. De situatie lijkt aanvankelijk heel normaal. Allengs ontstaat door het binnendringen van een buitenstaander een spanning die kan uitlopen op gewelddadigheid. Pinter wist door middel van tegenstrijdige beweringen en oncontroleerbare uitspraken vragen op te roepen die niet te beantwoorden zijn.

Juist dat maakt zijn stukken zo fascinerend. Pinter subtiel gebruik van dit middel. In de opvatting van de auteur bestaat tussen waarheid en onwaarheid geen duidelijk verschil, evenmin als tussen werkelijkheid en onwerkelijkheid. Niets is te verifiëren, en dit leidt tot een effect van raadselachtige onwezenlijkheid.

In het eerste stuk worden een heteroseksueel en een homoseksueel met elkaar geconfronteerd. Beide stukken werden als televisiespel geschreven. De toekenning aan hem, hoewel niet omstreden, kwam onverwacht. Pinter als compromiskandidaat de prijs kreeg. Ongeveer een kwart van die lezing was gewijd aan Pinters eigen werk, en aan de vraag wat artistieke waarheid is.

admin